Pro právnické osoby zajišťujeme :

- Prodej nebo nákup všech druhů společnosti, jakož i jejích založení či naopak likvidaci
- Prodej nebo nákup pohledávek a závazků, taktéž jejich správu a vymáhání
- Insolvenční řízení
- Rozhodčí řízení
- Mediační řízení
- Krizová řízení společností a jejich oddlužování včetně mimosoudních
- Restrukturalizaci a konsolidace společností
- Zastupování před úřady a institucemi či v obchodních jednáních
- Úvěrování společností a jejich záměrů včetně přípravy podkladů
- Financování projektů včetně jejich zpracování
- Refinancování a poskytování půjček
- Ekonomické analýzy s návrhy opatření
- Právní poradenství
- Investiční poradenství
- Zřízení a správu Svěřenských /Svěřeneckých/ fondů