Pro fyzické osobé podnikající :

- Založení a ukončení podnikání
- Zastupování před úřady a institucemi či v obchodních jednáních
- Insolvenční řízení
- Rozhodčí a mediační řízení
- Prodej, nákup, správu a vymáhání pohledávek a závazků
- Zpracování podnikatelských záměrů a projektů a jejich financování
- Refinancování a krizová řízení podnikání
- Právní služby
- Investiční poradenství
- Poradenství v oblasti pojištění
- Zřizování a správa Svěřeneckých fondů